2008-09-10

Format Proposol

FORMAT MEMBUAT KERTAS KERJA CADANGAN

CARA UNIT PEMBANGUNAN PELAJAR

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

1. Format Umum

i. Kertas kerja Cadangan hendaklah disertakan mengiktu beberapa perkara yang dikhususkan , iaitu :

· Mengisi borang permohonan membuat aktiviti (warna kuning)

· Muka depan (seperti contoh dilampirkan) dan belakang hendaklah kertas berwarna mengikut kategori Badan pelajar

· Isi dalam kertas kerja cadangan (seperti contoh dilampirkan) hendaklah mengikut seperti yang dikehendaki

ii. Font adalah Arial / Tribucet MS

iii. Saiz font 11 atau 12

iv. Setiap muka surat hendaklah bernombor (tidak termasuk muka depan – berwarna dan belakang)

2. Format Muka Depan

- Logo (1 logo atau lebih)

- Nama Institusi (UMS / UMS KAL atau yang berkaitan)

- Nama Aktiviti (Dalam bentuk frame gelap)

- Penganjur

- Tarikh

- Tempat

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

KERTAS KERJA CADANGAN

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE BRUNEI DARUSSALAM

ANJURAN :

PERSATUAN MAHASISWA SEKOLAH PERUBATAN (SPU)

PADA :

1 – 4 APRIL 2009

DI :

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM (UBD)

PEJABAT MUFTI KERAJAAN BRUNEI

JERUDUNG PARK BRUNEI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Aktiviti / Program

Sinopsis Aktiviti / program

Objektif

Penganjur

Tarikh / Masa / Tempat

Penyertaan / Sasaran

Pengarah & No. pelajar :

Pegawai Bertanggungjawab

Anggaran Jumlah penyertaan pelajar

Anggaran Bajet

KERTAS KERJA CADANGAN

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE BRUNEI DARUSSALAM

PERSATUAN MAHASISWA SEKOLAH PERUBATAN

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

1 – 9 APRIL 2009

1

Tujuan Kertas kerja

2

Pengenalan / Pendahuluan

3

Objektif

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4

Tarikh, Masa Dan tempat

Tarikh :

Masa :

Tempat :

5

Persatuan / Kelab Memohon

6

Tema / Konsep

- Jika berkenaan

7

Penyertaan / Penglibatan / sasaran

8

Organisasi Pentadbiran

Penaung : Naib Canselor (Tetap)

Penasihat : TNC, Dekan, Pengarah , Tim. Dekan , Pengetua

Penasihat aktiviti :

Pengiring / pegawai : (jika berkenaan)

Penyelaras : (jika berkenaan)

Pemantau : (Jika berkenaan)

Pengarah :

Tim. Pengarah :

Setiausaha :

Bendahari :

AJK Kecil :

  • Nama Pelajar berserta nombor pelajar
  • Sekurang – kurangnya 10 ajk termasuk 4 jawatan tinggi di atas
  • Nama ajk bergantung kepada Jawatankuasa berkenaan seperti ajk makanan, ajk jamuan dan lain – lain

9

Tentatif program / Perasmian / Penutupan

i. Perasmian

ii. Penutupan

iii. Lain - lain

10

Jemputan / VIP

11

Kerjasama / Organisasi terlibat

12

Anggaran Belanjawan

a. Pendapatan

Bil.

Perkara

Jumlah

(RM)

Jumlah

b. Perbelanjaan

Bil.

Perkara

Jumlah

(RM)

Jumlah

c. Jumlah Dipohon

Perbelanjaan – Pendapatan : ___________

13

Jumlah Peruntukan Dipohon

Jumlah Peruntukan yang dipohon dari HEPA ialah sebanyak RM _________________ (Dalam perkataan)

14

Keperluan lain

15

Penutup / Kesimpulan / Harapan

16

Ulasan / Sokongan Penasihat / Pengiring / Pegawai / Pengetua

17

Ulasan Unit Pembangunan Pelajar

18

Ulasan Dekan Pembangunan Pelajar & Alumni

19

Ulasan Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni

- Untuk lawatan ke luar Negara sahaja

1 comments:

ImUnG.. said...

yg t'baru kh ni??

Post a Comment

Indah Gemilang Permai Cemerlang

 

Top Commentetor


Recent Comments

Link Ke Blog Anda


Sila Copy And Paste code di bawah masukan di blog anda,indah gemilang permai cemerlang

Followers